Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Human Rights WatchНеабмежаваныя стыпендыі Стыпендыя імя Алана і Барбары Фінберг — для нядаўніх выпускнікоў магістратуры ў галіне права, журналістыкі, міжнародных адносін або іншых адпаведных дысцыплін, а таксама бакалаўраў юрыдычных навук і тых, хто мае больш высокія вучоныя ступені ў іншых адпаведных дысцыплінах. Двухгадовая стыпендыя імя Артура Кёніга (заснаваная ў 2010 годзе). Яна мае на мэце залучыць таленавітых людзей з эканамічна бедных слаёў або з супольнасцяў, дзе моцна парушаюцца правы чалавека, у рух абароны правоў чалавека. Запрашаюцца нядаўнія выпускнікі (на ўзроўні магістра або вышэй) у галіне права, журналістыкі, міжнародных адносін або іншых адпаведных даследаванняў, а таксама бакалаўры юрыдычных навук і тыя, хто мае больш высокія вучоныя ступені ў іншых адпаведных дысцыплінах. Абмежаваныя стыпендыі (для выпускнікоў ВНУ ЗША) Стыпендыя юрыдычнага факультэта Нью-Ёркскага ўніверсітэта ў Human Rights Watch — адкрыта толькі для выпускнікоў юрыдычнага факультэта Нью-Йоркскага ўніверсітэта 2013 года са ступенню доктара юрыспрудэнцыі. Стыпендыя імя Леанарда Сандлера адкрытая толькі для нядаўніх выпускнікоў юрыдычнага факультэта Калумбійскага ўніверсітэта са ступенню доктара юрыспрудэнцыі. Двухгадовая стыпендыя Ар'е Наера адкрытая для нядаўніх выпускнікоў юрыдычных школ ЗША ці заяўнікаў, якія скончаць юрыдычную школу ЗША ў чэрвені 2013 года. Удзельнікі працуюць адзін год у Human Rights Watch, дакументуючы праблемы з правамі чалавека ў Злучаных Штатах, а другі год — у Амерыканскім саюзе абароны грамадзянскіх свабод (ACLU). (Для больш падрабязнай інфармацыі, калі ласка, наведайце www.hrw.org). Апісанне працы: Стыпендыяты, як правіла, працуюць поўны працоўны дзень у нью-ёркскім ці вашынгтонскім офісе арганізацыі Human Rights Watch або ў некаторых выпадках у іншым месцы. Атрымальнікі стыпендый Нью-Ёркскага ўніверсітэта, Сандлера і Фінберга працуюць у Human Rights Watch поўны працоўны дзень на працягу года; стыпендыі Артура Кёніга — поўны працоўны дзень на працягу двух гадоў; Ар'е Наера — поўны працоўны дзень на працягу аднаго года ў HRW і адзін год у ACLU. Стыпендыяты сочаць за прагрэсам у галіне правоў чалавека ў розных краінах, праводзяць расследаванні на месцы, працуюць над дакладамі аб сітуацыі з правамі чалавека, а таксама ўдзельнічаюць у медыйных праграмах, накіраваных на агалошанне і скарачэнне парушэнняў правоў чалавека. Ранейшыя стыпендыяты правялі навуковыя даследаванні і прапагандысцкую дзейнасць па разнастайных пытаннях у краінах ва ўсім свеце. Напрыклад, па такіх тэмах: крымінальнае заканадаўства аб паклёпніцтве ў Інданезіі; правы асоб з псіхічнымі расстройствамі ў Харватыі; цялесныя пакаранні дзяцей у сярэдніх школах ў ЗША; злоўжыванні ў дачыненні да хатніх работнікаў-мігрантаў у Кувейце; злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя ў Паўднёвым Судане. Патрабаванні: Заяўнікі павінны прадэманстраваць добрую падрыхтоўку ў галіне міжнароднага заканадаўства па правах чалавека і імкнуцца да пабудовы кар'еры ў гэтай сферы. Таксама патрэбны даследніцкі вопыт, у тым ліку правядзення інтэрв'ю, у ідэале ў кантэксце даследаванняў па правах чалавека. Вельмі пажаданы практычны вопыт у галіне абароны правоў чалавека. Кандыдаты павінны мець выключныя аналітычныя здольнасці і выдатныя навыкі вусных і пісьмовых зносін на англійскай мове. Таксама вельмі пажаданае веданне ў дадатак да ангельскай іншай мовы для знаёмства з краінай або рэгіёнам, дзе адбываюцца сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Прэтэндэнты павінны быць высока матываванымі і добра арганізаванымі, умець хутка і добра працаваць пад націскам, самастойна і ў камандзе, вырашаць некалькі задач адначасова, выконваць заданні ў сціслыя тэрміны. Падчас працы спатрэбяцца творчы падыход, ініцыятыва, настойлівасць і гнуткасць пры захаванні высокіх метадалагічных стандартаў HRW. У залежнасці ад стыпендыі заяўнікі павінны быць нядаўнімі выпускнікамі у галіне права, журналістыкі, міжнародных адносін або іншых адпаведных дысцыплін, або павінны падаць доказы значнага супастаўнага, адпаведнага вопыту работы. Стыпендыяльныя праграмы пачынаюцца ў верасні 2013 года. Заработная плата і льготы: зарплата стыпендыятаў на 2012-2013 гады складае $ 55.000, плюс льготы за кошт працадаўцы. Заработная плата на 2013-2014 гады цяпер пераглядаецца і можа быць павялічаная. Тэрмін падачы заявак: 11 кастрычніка 2012 года. Заяўнікі нясуць адказнасць за складанне поўнага пакета дадаткаў, якія павінны ўключаць наступнае: • суправаджальны ліст • рэзюме • два рэкамендацыйныя лісты • неадрэдагаваны, неапублікаваны пісьмовы ўзор (не юрыдычных дакументаў, калі ласка) • выпіска з атэстата ВНУ (заяўнікі на аднагадовыя праграмы павінны падаць выпіску з атэстата бакалаўра са спісам курсаў магістратуры) • для заяўнікаў на стыпендыю Артура Кёніга ў дадатак да вышэйпералічанага — эсэ (не больш за 1000 слоў) з апісаннем аспектаў іх эканамічна неспрыяльнага жыцця, або як парушэнні правоў чалавека паўплывалі і працягваюць уплываць на іх жыццё. Поўны пакет дакументаў (у тым ліку выпіскі і рэкамендацыі) на стыпендыі 2013-2014 гадоў павінен быць дасланы не пазней за 11 кастрычніка 2012 года. Заяўкі трэба накіроўваць па электроннай пошце, у адным лісце, пажадана адным PDF-файлам (ці ў выглядзе асобных PDF-файлаў) на старонцы стыпендый hrw.org, пазначыўшы назву стыпендыі ў тэме ліста. Кандыдаты павінны мець магчымасць прайсці сумоўе ў Нью-Ёрку з канца лістапада да сярэдзіны снежня 2012 года. Больш падрабязная інфармацыя на сайце www.hrw.orgHuman Rights WatchНеограниченные стипендии Стипендия имени Алана и Барбары Финберг — для недавних выпускников магистратуры в сфере права, журналистики, международных отношений или других соответствующих дисциплин, а также бакалавров юридических наук и тех, кто имеет более высокие ученые степени в других соответствующих дисциплинах. Двухлетняя стипендия имени Артура Кёнига (основанная в 2010 году). Её основная цель: вовлечение талантливых людей из экономически бедных слоев или сообществ, где часто нарушаются права человека, в движении защиты прав человека. Приглашаются недавние выпускники (на уровне магистра или выше) в сфере права, журналистики, международных отношений или других соответствующих исследований, а также бакалавры юридических наук и те, кто имеет более высокие ученые степени в других соответствующих дисциплинах. Ограниченные стипендии (для выпускников ВУЗов США) Стипендия юридического факультета Нью-Йоркского университета в Human Rights Watch — открыта только для выпускников юридического факультета Нью-Йоркского университета 2013 года со степенью доктора юриспруденции. Стипендия имени Леонардо Сандлера открыта только для недавних выпускников юридического факультета Колумбийского университета со степенью доктора юриспруденции. Двухлетняя стипендия Арье Найера открыта для недавних выпускников юридических школ США или заявителей, которые закончат юридическую школу США в июне 2013 года. Участники работают один год в Human Rights Watch, документируя проблемы из правами человека в Соединенных Штатах, а второй год — в Американском союзе защиты гражданских свобод (ACLU). (Для более подробной информации, пожалуйста, навестите www.hrw.org). Описание работы: Стипендиаты, как правило, работают полный рабочий день в нью-йоркском или вашингтонском офисе организации Human Rights Watch или в некоторых случаях в другом месте. Получатели стипендий Нью-Йоркского университета, Сандлера и Финберга работают в Human Rights Watch полный рабочий день в течение года; стипендии Артура Кёнига — полный рабочий день в течение двух лет; Арье Найера — полный рабочий день в течение одного года в HRW и один год в ACLU. Стипендиаты следят за прогрессом в сфере прав человека в разных странах, проводят расследования на месте, работают над докладами о ситуации с правами человека, а также участвуют в медийных программах, направленных на озувучивание и сокращение случаев нарушений прав человека. Прежние стипендиаты провели научные исследования и пропагандистскую деятельность по разнообразным вопросам в странах по всему миру. Например, по следующим темам: криминальное законодательство о клевета в Индонезии; права людей с психическими расстройствами в Хорватии; телесные наказания детей в средних школах в США; злоупотребления в отношении домашних работников-мигрантов в Кувейте; злоупотребления в системе криминального правосудия в Южном Судане. Требования: Заявители должны продемонстрировать хорошую подготовку в сфере международного законодательства по правам человека и стремиться к построению карьеры в этой сфере. Также требуется исследовательский опыт, в том числе в проведении интервью, в идеале в контексте исследований по правам человека. Очень желательный практический опыт в сфере защиты прав человека. Кандидаты должны иметь исключительные аналитические способности и отличные навыки устных и письменных взаимоотношений на английском языке. Также очень желательное знание, кроме английского языка, другого языка для знакомства со страной или регионом, где происходят серьезные нарушения прав человека. Претенденты должны быть высоко мотивированными и хорошо организованными, уметь быстро и хорошо работать под давлением, самостоятельно и в команде, решать несколько задач одновременно, исполнять задания в краткие сроки. Во время работы пригодятся творческий подход, инициатива, настойчивость и гибкость при сохранении высоких методологических стандартов HRW. В зависимости от стипендии заявители должны быть недавними выпускниками в сфере права, журналистики, международных отношений или других соответствующих дисциплин, или должны предоставить доказательства значительного сопоставимого, соответствующего опыта работы. Стипендиальные программы начинаются в сентябре 2013 года. Заработная плата и льготы: зарплата стипендиатов на 2012-2013 годы составляет $ 55.000, плюс льготы за счет работодателя. Заработная плата на 2013-2014 годы сейчас пересматривается и может быть увеличена. Срок подачи заявок: 11 октября 2012 года. Заявители несут ответственность за подготовку полного пакета приложений, который должен включать следующее: • сопроводительный лист • резюме • два рекомендательных письма • неотредактированный, неопубликованный письменный узор (не юридических документов, пожалуйста) • выписка из аттестата ВУЗа (заявители на однолетние программы должны подавать выписку из аттестата бакалавра со списком курсов магистратуры) • для заявителей на стипендию Артура Кёнига вдобавок к вышеперечисленному — эссе (не более 1000 слов) с описанием аспектов их экономически неблагоприятной жизни, или как нарушения прав человека повлияли и продолжают влиять на их жизнь. Полный пакет документов (в том числе выписки и рекомендации) на стипендии 2013-2014 года должен быть отослан не позже за 11 октября 2012 года. Заявки надо направлять по электронной почте, в одном листе, желательно одним PDF-файлом (или в виде отдельных PDF-файлов) на странице стипендий hrw.org, указав название стипендии в теме листа. Кандидаты должны иметь возможность пройти собеседование в Нью-Йорке с конца ноября до середине декабря 2012 года. Более подробная информация на сайте www.hrw.org
Польская стыпэндыяТворчая стыпендыя ў рамках рэалізацыі праграмы "Gaude Polonia" (у адрозненне ад дзяржаўнай адукацыйнай стыпендыі, якая прысуджаецца Міністрам нацыянальнай адукацыі Польшчы) прысуджаецца Міністрам культуры і нацыянальнай спадчыны Рэспублікі Польшча для маладых творцаў, дзеячаў культуры і перакладчыкаў польскай літаратуры. Навучанне, якое праходзіць штогод з 1 лютага па 31 ліпеня, заклікана дазволіць маладым творцам з краін рэгіёну ЦУЕ лепш даведацца пра польскую культуру, а таксама ўдасканальваць сваю творчасць пад апекай польскіх дзеячаў мастацтва і інстытутаў культуры. Заяўкі для ўдзелу ў праграме на наступны каляндарны год прымаюцца да 15 кастрычніка. Праграма таксама непасрэдна задзейнічана ў аказанні падтрымкі ў развіцці ўзаемадзеяння ў галіне культуры паміж Польшчай і суседнімі краінамі рэгіёну ЦУЕ. Кандыдатамі на атрыманне стыпендыі могуць быць: Мастакі; Літаратары; Перакладчыкі з польскай мовы; Музыкі; Кінематаграфісты; Мастацтвазнаўцы; Літаратурныя крытыкі; Спецыялісты, якія займаюцца аховай помнікаў; Музейныя работнікі. На суісканне творчай стыпендыі могуць прэтэндаваць маладыя творцы, якія адпавядаюць наступным патрабаванням: маюць вышэйшую адукацыю; узрост не перавышае 40 гадоў (у выключных выпадках 45 гадоў); падаюць 2 рэкамендацыі на атрыманне стыпендыі ад дзеячаў культуры не ў залежнасці ад краіны іх пражывання; прадстаўляюць два творы сваёй творчасці (у друкаваным выглядзе або на кампакт-дыску); валодаюць польскай мовай ў ступені, дастатковай для элементарных зносін. Памер творчай стыпендыі складае 3 тыс. польскіх злотых (каля 1100 $), якая выплачваецца Міністэрствам культуры і нацыянальнай спадчыны. Пражыванне ў студэнцкіх інтэрнатах падвышанай камфортнасці (у аднамесных пакоях), а таксама выдзяленне творчага куратара і 5 тыс. польскіх злотых (каля 1800 даляраў) на набыццё «матэрыялаў для творчасці» забяспечваецца Нацыянальным цэнтрам культуры, які, па сутнасці, і з'яўляецца асноўным каардынатарам па рэалізацыі стыпендыяльнай праграмы "Gaude Polonia". Пакет дакументаў прадастаўляецца ў польскія дыпламатычныя або консульскiя ўстановы. Адначасова копіі дакументаў можна выслаць у Нацыянальны цэнтр культуры: Факс: +48 (22) 2 100 104 E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Падрабязную інфармацыю аб праграме "Gaude Polonia" і фармуляры анкет можна атрымаць на сайце www.nck.plПольская стыпэндыяСтипендиальная программа Министра культуры и национального наследия Республики Польша «Гауде Полония» была учреждена в 2003 году Министром культуры и национального наследия Вольдемаром Домбровским. Изначально распространение программы рассматривалось лишь на Беларусь и Украину, однако, начиная с 2005 года, география вовлеченных государств была расширена на весь регион Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Творческая стипендия в рамках реализации программы «Гауде Полония» (в отличие от государственной образовательной стипендии, которая присуждается Министром национального образования Польши) присуждается Министром культуры и национального наследия Республики Польша для молодых артистов, деятелей культуры и переводчиков польской литературы. Обучение, которое реализуется ежегодно с 1 февраля по 31 июля, призвано позволить молодым артистам из стран региона ЦВЕ лучше узнать польскую культуру, а также совершенствовать свое творчество под опекой польских деятелей искусства и институтов культуры. Заявления для участия в программе на следующий календарный год принимаются до 15 октября. Программа также непосредственно задействована в оказание поддержки в развитии взаимодействия в области культуры между Польшей и соседними странами региона ЦВЕ. Кандидатами на получение стипендии могут быть: Художники; Литераторы; Переводчики с польского языка; Музыканты; Кинематографисты; Искусствоведы; Литературные критики; Специалисты, занимающиеся охраной памятников; Музейные работники. На соискание творческой стипендии могут претендовать молодые артисты, которые соответствуют следующим требованиям: имеют высшее образование; возраст не превышает 40 лет (в исключительных случаях 45 лет); предоставляют две рекомендации на получение стипендии от деятелей культуры вне зависимости от страны их проживания; представляют два произведения своего творчества (в печатном виде или на компакт-диске); владеют польским языком в степени, достаточной для элементарного общения. Размер творческой стипендии составляет 3 тыс. польских злотых (около 1100 дол. США), которая выплачивается Министерством культуры и национального наследия. Проживание в студенческих общежитиях повышенной комфортности (в одноместных номерах), а также выделение творческого куратора и 5 тыс. польских злотых (около 1800 долл.) на приобретение «материалов для творчества» обеспечивается Национальным центром культуры, который, по сути, и является основным координатором по реализации стипендиальной программы «Гауде Полония». Пакет документов предоставляется в польские дипломатические или консульские учреждения. Одновременно копии документов можно выслать в Национальный центр культуры: Факс: +48 (22) 2 100 104 E-mail:  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Подробную информацию о программе "Gaude Polonia" и формуляры анкет можно получить на сайте http://www.nck.pl/
Реформа образования Вы пачуеце меркаванне еўрапейскіх экспертаў, а таксама прадстаўнікоў беларускага Балонскага камітэта. Кожны з удзельнікаў зможа задаць пытанні і непасрэдна паўдзельнічаць у дыскусіі. Прэзентацыі еўрапейскіх экспертаў будуць рабіцца на англійскай мове. Пры неабходнасці, будзе магчымасць скарыстацца паслугамі перакладчыка. Дыскусія адбудзецца ў пятніцу 21 верасня па адрасе Незалежнасці 80-73 (офіс “Руху “За Свабоду”). Пачатак у 18.00. Праграма мерапрыемства: 18:00 — 18:30 Прэзентацыя дзейнасці Грамадскага балонскага камітэту. 18:30 — 19:00 Магчымасці і перашкоды на шляху рэфармавання сістэмы вышэйшай адукацыі ў Беларусі. 19:00 — 19:45 Удзел еўрапейскіх арганізацыяў у рэфармаванні сістэмы адукацыі ў Беларусі: погляд з Еўропы і Беларусі (дыскусія). 19:45 — 20:00 Падвядзенне вынікаў, нефармальная частка.Реформа образования Вы услышите мнение европейских экспертов, а также представителей беларуского Болонского комитета. Каждый из участников сможет задать вопросы и непосредственно поучаствовать в дискуссии. Презентации европейских экспертов будут делаться на английском языке. При необходимости, будет возможность воспользоваться услугами переводчика. Дискуссия состоится в пятницу 21 сентября по адресу Независимости 80-73 (офис “Движения “За Свободу”). Начало в 18.00. Программа мероприятия: 18:00 — 18:30 Презентация деятельности Общественного болонского комитета. 18:30 — 19:00 Возможности и преграды на пути реформирования системы высшего образования в Беларуси. 19:00 — 19:45 Участие европейских организаций в реформирования системы образования в Беларуси: взгляд из Европы и Беларуси (дискуссия). 19:45 — 20:00 Подведение итогов, неформальная часть.