Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Реформа образования Вы пачуеце меркаванне еўрапейскіх экспертаў, а таксама прадстаўнікоў беларускага Балонскага камітэта. Кожны з удзельнікаў зможа задаць пытанні і непасрэдна паўдзельнічаць у дыскусіі. Прэзентацыі еўрапейскіх экспертаў будуць рабіцца на англійскай мове. Пры неабходнасці, будзе магчымасць скарыстацца паслугамі перакладчыка. Дыскусія адбудзецца ў пятніцу 21 верасня па адрасе Незалежнасці 80-73 (офіс “Руху “За Свабоду”). Пачатак у 18.00. Праграма мерапрыемства: 18:00 — 18:30 Прэзентацыя дзейнасці Грамадскага балонскага камітэту. 18:30 — 19:00 Магчымасці і перашкоды на шляху рэфармавання сістэмы вышэйшай адукацыі ў Беларусі. 19:00 — 19:45 Удзел еўрапейскіх арганізацыяў у рэфармаванні сістэмы адукацыі ў Беларусі: погляд з Еўропы і Беларусі (дыскусія). 19:45 — 20:00 Падвядзенне вынікаў, нефармальная частка.Реформа образования Вы услышите мнение европейских экспертов, а также представителей беларуского Болонского комитета. Каждый из участников сможет задать вопросы и непосредственно поучаствовать в дискуссии. Презентации европейских экспертов будут делаться на английском языке. При необходимости, будет возможность воспользоваться услугами переводчика. Дискуссия состоится в пятницу 21 сентября по адресу Независимости 80-73 (офис “Движения “За Свободу”). Начало в 18.00. Программа мероприятия: 18:00 — 18:30 Презентация деятельности Общественного болонского комитета. 18:30 — 19:00 Возможности и преграды на пути реформирования системы высшего образования в Беларуси. 19:00 — 19:45 Участие европейских организаций в реформирования системы образования в Беларуси: взгляд из Европы и Беларуси (дискуссия). 19:45 — 20:00 Подведение итогов, неформальная часть.