Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Школа публічнай палітыкі (SPP) Цэнтральнага Еўрапейскага Ўніверсітэта шукае выбітных студэнтаў з усяго свету для паступлення ў першы набор Магістратуры дзяржаўнага кіравання, якая пачнецца ў верасні 2013 г. Праграма скіравана на тое, каб забяспечыць студэнтаў інавацыйнымі падыходамі для вырашэння найважнейшых праблемаў публічнай палітыкі 21-га стагоддзя. Навучальная праграма складаецца з інтэграваных кампанентаў, якія стымулюць інтэлектуальны рост і рэфлектыўнае мысленне, развіццё практычных ведаў і навыкаў. Вобласці спецыялізацыі: Рэгіянальнае і глабальнае кіраванне; Бяспека і ўстойлівае развіццё; Глабальныя СМІ і камунікацыя. Магістратура дзяржаўнага кіравання шукае студэнтаў поўных рашучасці дабіцца пазітыўных зменаў у сусветнай публічнай палітыцы. Паспяховыя кандыдаты на навучанне павінны дэманстраваць выдатную акадэмічную паспяховасць, інтарэс да публічнай палітыкі і вялікі лідэрскі патэнцыял. Перавага будзе аддавацца прэтэндэнтам з прафесійным досведам аплочваемай ці валанцёрскай працы і/ці стажыровак, а таксама досведам знаходжання ў міжнародным ці міжкультурным асяроддзі. Больш падрабязна пра праграму MPA чытайце тут. Падаваць заяўкі на навучанне можна тут. Вывучайце магчымасці для атрымання стыпендый тут.

Школа публичной политики (SPP) Центрального Европейского Университета ищет выдающихся студентов со всего мира для поступления в первый набор магистратуры государственного управления, которая начнётся в сентябре 2013.

Программа направлена на то, чтобы обучить студентов инновационным подходам для решения важнейших проблем публичной политики 21-го века. Учебная программа состоит из интегрированных компонентов, стимулирует интеллектуальный рост и рефлективное мышление, развитие практических знаний и навыков.

Области специализации: Региональное и глобальное управление; Безопасность и устойчивое развитие; Глобальные СМИ и коммуникация.

Магистратура государственного управления ищет студентов полных решимости добиться позитивных изменений в мировой публичной политике. Успешные кандидаты на обучение должны демонстрировать отличную академическую успеваемость, интерес к публичной политике и большой лидерский потенциал. Предпочтение будет отдаваться претендентам с профессиональным опытом оплачиваемой или волонтёрской работы и/или стажировок, а также с опытом пребывания в международной или межкультурной среде.

Подробнее о программе MPA читайте здесь.

Подавать заявки на обучение можно здесь.

Изучайте возможности для получения стипендий здесь.

The School’s professional degree program will equip students to make innovative contributions towards addressing the paramount public policy challenges of the 21st century. The MPA curriculum consists of integrated components designed to foster intellectual growth and reflective thinking, the development of practical skills and experiential learning.

Areas of concentration initially offered will include analysis in a host of public policy areas such as: Regional and Global Governance, Human Security and Sustainable Development and Global Media and Communication. In cooperation with the Open Society Foundations and SPP’s network of worldwide partners, the program will entail a student-designed, policy-oriented practice component (called the passion project), which commences in the winter term of the first year of the MPA program, builds on a summer internship, and runs through the entirety of a student’s second year.

We are recruiting students with a passion for public policy and the public good ready to challenge established models and schools of thought.

Prospective students

The School of Public Policy seeks applicants for its inaugural class who are committed to making a positive difference in the world of global public policy. Successful applicants will demonstrate a strong academic record, an interest in public policy, and high leadership potential. Although not a requirement, it is preferable that applicants possess one to several years work experience, obtained through paid/unpaid employment, professional or volunteer work, and/or internship opportunities, and have exposure to international or multicultural environments.

Join us in promoting innovative solutions worldwide and foster change: in government, international institutions, within non-profits, or in the private sector.

Scholarships and fellowships

SPP will offer a number of merit-based fellowships and scholarships. For further information about the School of Public Policy, visit the SPP website or Facebook page, or contact the SPP at Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Join a community of action-oriented thinkers and policy makers.

About SPP

Launched in September 2011, SPP aspires to become (in the words of its founder George Soros) a “new kind of global institution dealing with global problems.” In its degree and non-degree programs (including executive education), SPP aims to create an educational experience that involves not only the acquisition of skills and knowledge but also the cultivation of a mindset that emphasizes entrepreneurship, innovation, cultural awareness and a commitment to the public good. Building on Central European University’s rich traditions of promoting diversity and open societies, the SPP will cultivate a rigorous interdisciplinary environment and a dynamic laboratory of ideas.

Further opportunities to specialize in media and communication studies at CEU:

1) Media, Information and Communication Policy Specialization within the Master in Public Policy (1 year program and 2 year Erasmus program).Visit their Website.

2) Political Communication certificate within the Master in Political Science (1 and 2 year programs). Visit their Website.

3) Doctoral School of Political Science, Public Policy and International Relations. Visit their Admissions Website.