Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Стыпендыяльная праграма КірклэндаПраграма рэалізуецца ў форме праектнага курса цягам 2-х сэмэстраў у супрацоўніцтве з Польскімі ўніверсітэтамі з дадатковай прафесійнай практыкай у дзяржаўных ці прыватных інстытуцыях. Сферы:
 • Эканоміка і мэнэджмэнт;
 • Адміністрацыйная праца/мэнэджмент (бізнэс, НДА, культура, ахова навакольнага асяроддзя, ахова здароў’я);
 • Дзяржаўнае адміністраванне (дзяржаўнае і мясцовае кіраванне);
 • Заканадаўства;
 • Сацыяльныя навукі (сацыяльная псіхалогія, сацыялогія);
 • Палітычныя навукі і міжнародныя стасункі;
 • Журналістыка;
 • Палітыка эканамічнага развіцця.
Да ўдзелу запрашаюцца эксперты, палітыкі, супрацоўнікі дзяржаўных і мясцовых інстытуцыяў, прадпрымальнікі і мэнэджэры, лідэры недзяржаўных арганізацыяў, арганізатары культурных мерапрыемстваў і прамоўтэры актыўнага ўдзелу ў грамадзянскіх справах, настаўнікі з акадэмічнай сферы, журналісты. Крытэр адбору: грамадзянства і сталае знаходжанне ў адной з пазначаных краінаў (атрымальнікі карты сталага знаходжання ў Польшчы да ўдзелу ня прымаюцца), ступень магістра, узрост да 35 год (у асобных выпадках да 40), высокі ўзровень валодання польскай мовай, дастатковы для ўдзелу ў лекцыях і семінарах і для падтрыхтоўкі дыпломнага праекту, альбо дастатковы ўзровень валодання ангельскай мовы для тых кандыдатаў, якія былі абраныя для спецыфічнай навучальнай праграмы з ангельскай мовай у якасці асноўнай (у такім выпадку патрабуецца толькі базавы ўзровень польскай мовы), досвед прафесійнай дзейнасці не менш за 2 гады. Каб узяць удзел, неабходна запоўніць ан-лайн анкету па спасылцы: http://kirkland.edu.pl/en/announcement Астатнія неабходныя дакуманты павінны быць дасланы на электронны адрас: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. Апошні тэрмін падачы заявак: 1 сакавіка 2013 году.

Стыпендыяльная праграма КірклэндаПрограмма реализуется в форме проектного курса в течение 2-х семестра в сотрудничестве с Польскими университетами с дополнительной профессиональной практикой в государственных или частных учреждениях.

Сферы:

 • Экономика и менеджмент;
 • Административная работа / менеджмент (бизнес, НГО, культура, охрана окружающей среды, охрана здоровья);
 • Государственное администрирование (государственное и местное управление);
 • Законодательство;
 • Социальные науки (социальная психология, социология);
 • Политические науки и международные отношения;
 • Журналистика;
 • Политика экономического развития.

К участию приглашаются эксперты, политики, сотрудники государственных и местных институтов, предприниматели и менеджеры, лидеры неправительственных организаций, организаторы культурных мероприятий и промоутеры активного участия в общественных делах, учителя из академической сферы, журналисты.

Критерий отбора: гражданство и постоянное пребывание в одной из указанных стран (получатели карты постоянного пребывания в Польше к участию НЕ принимаются), степень магистра, возраст до 35 лет (в отдельных случаях до 40), высокий уровень владения польским языком, достаточный для участия в лекциях и семинарах и для подготовки дипломного проекта, либо достаточный уровень владения английского языка для тех кандидатов, которые были выбраны для специфической учебной программы с английским языком в качестве основного (в таком случае требуется только базовый уровень польского языка), опыт профессиональной деятельности не менее 2 года.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить он-лайн анкету по ссылке: http://kirkland.edu.pl/en/announcement

Остальные необходимые документы должны быть отправлены по электронному адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Последний срок подачи заявок: 1 марта 2013 года.