Mobile menu

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Прапануем рэкамендацыi прашэдшай у Мiнску 23-24 верасня 2016г. міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Грамадскі ўдзел у мадэрнізацыі вышэйшай школы: роля грамадзянскай супольнасці ў імплементацыі Дарожнай мапы рэфармавання вышэйшай адукацыі Беларусі». Удзельнiкi канферэнцыi зацвердзiлi рэкамендацыi i пастанавiлi падтрымаць распрацаваныя Грамадскiм Белонскiм камiтэтам прапановы па зменах у Кодэкс аб адукацыi Рэспублiкi Беларусь.


Удзельнікі канферэнцыі:

 • заклікаюць Міністэрства адукацыі ўзмацніць кааперацыю з зацікаўленымі прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і іншымі стэйкхолдэрамі для выпрацоўкі сумесных падыходаў і павышэння эфектыўнасці рэфармавання беларускай вышэйшай школы ў адпаведнасці з прынцыпамі Балонскага працэсу; 
 • выказваюць занепакоенасць значным адставаннем ад графіку ў рэалізацыі палажэнняў Дарожнай карты рэфармавання вышэйшай адукацыі; 
 • лічаць неабходным прыняць меры да заканадаўчага замацавання ў сістэме вышэйшай адукацыі акадэмічных свабодаў і прынцыпаў універсітэцкай аўтаноміі на аснове Вялікай хартыі ўніверсітэтаў, рашэнняў ЮНЕСКА і Рады Еўропы; 
 • лічаць мэтазгодным найхутчэйшы пераход да рэальнай сістэмы ўліку, назапашвання і пераносу крэдытаў як ацэначнага сродку навучальных дасягненняў у адпаведнасці з аб'ёмам і ўзроўнем кампетэнцыяў, якія набываюцца; 
 • звяртаюцца да Міністэрства адукацыі з прапановай паскорыць ўкараненне дадатка да дыплома еўрапейскага тыпу для палягчэння акадэмічнай і працоўнай мабільнасці, а таксама спрашчэння прызнання беларускіх кваліфікацыяў вышэйшай адукацыі за мяжой; 
 • лічаць неабходным паскорыць працы па стварэнні незалежнага агенцтва (агенцтваў), якое (якія) ажыццяўлялі б знешні кантроль якасці ў вышэйшых навучальных установах, забяспечыць іх інтэграцыю ў міжнародныя (еўрапейскія) сеткі і рэгістры; 
 • лічаць неабходным для эфектыўнай распрацоўкі Нацыянальный рамкі кваліфікацыяў (НРК) і Нацыянальнай сістэмы кваліфікацыяў (НСК) наладзіць сістэмную камунікацыю паміж асноўнымі зацікаўленымі бакамі - Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, адпаведнымі навукова-даследчымі інстытутамі, замежнымі і айчыннымі, афіцыйнымі і неафіцыйнымі экспертнымі супольнасцямі, сацыяльнымі партнёрамі рознага ўзроўню і інш., а таксама забяспечыць пастаяннае інфармаванне зацікаўленых бакоў і грамадскасці пра працэс і вынікі стварэння НРК; 
 • лічаць неабходным стварыць:

Нацыянальнае агенцтва кваліфікацыяў па рэгуляванні і каардынацыі кваліфікацыяў на нацыянальным узроўні,

- сістэму пацверджання кваліфікацыяў, якая б уключала незалежныя ацэначныя/атэстацыйныя цэнтры, дзе кожны работнік атрымае магчымасць пацвердзіць сваю кваліфікацыю і

- сістэму прызнання вынікаў нефармальнага і інфармальнага/спантанага навучання;

 • лічаць неабходным перайсці ад тэрміна «занятасць» і практык абавязковага размеркавання, якія стаяць за ім, да тэрміна «працаўладкаванасць» і развіцця рэлевантных яго зместу палітык працаўладкавання і практычных «сервісаў», якія яе рэалізуюць, уключаючы сістэму неперарыўнай прафарыентацыі і перакваліфікацыі, якія прадстаўляюць магчымасці для падтрымкі або абнаўлення навыкаў і кампетэнцыяў на працягу ўсяго працоўнага жыцця; 
 • лічаць неабходным прызнаць нефармальнае і спантаннае навучанне ў якасці раўнапраўных па статусе элементаў пры распрацоўцы модульных кваліфікацыяў, заснаваных на выніках навучання, у аснове якіх павінны ляжаць прафесійныя стандарты; 
 • лічаць мэтазгодным распрацаваць, заканадаўча замацаваць і ўкараніць у практыку метады стымуляцыі і развіцця сацыяльнага партнёрства; напрыклад, такія як

- стымуляванне працадаўцаў да працаўладкавання выпускнікоў праз ільготнае падаткаабкладанне і іншыя меры фіскальнай палітыкі (напрыклад, праз фінансавую дапамогу працадаўцу за працаўладкаванне выпускнікоў),

- стымуляванне вышэйшых навучальных установаў да практыка-арыентаванай адукацыі і зацікаўленасці ў працаўладкаванні выпускнікоў (праз маніторынг якасці адукацыі, рэйтынгаванне і фінансаванне ВНУ у залежнасці ад узроўню працаўладкавання выпускнікоў, развіццё дуальнай мадэлі адукацыі і інш.);

 • лічаць неабходным змяніць арганізацыю акадэмічнай мабільнасці студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў вышэйшых навучальных установаў, уключаючы стварэнне спецыяльнага фонду падтрымкі мабільнасці, спрашчэнне працэдуры афармлення дазволаў на замежныя стажыроўкі, прымяненне норм Лісабонскай канвенцыі для беларускіх удзельнікаў акадэмічнай мабільнасці 
 • У мэтах максімальнага залучэння студэнтаў у працэс рэфармавання і кіравання вышэйшай адукацыяй лічаць неабходным:

 - забяспечыць максімальную разнастайнасць студэнцкіх арганізацыяў у ВНУ, ліквідаваць любыя перашкоды стварэнню студэнцкіх саюзаў, прафсаюзаў і іншых грамадскіх арганізацыяў;

- ліквідаваць абмежаванні распаўсюджванню інфармацыі ўнутры вышэйшых навучальных установаў;

- забяспечыць прамыя, празрыстыя і сумленныя выбары ў органы студэнцкага самакіравання;

- адмовіцца ад практыкі адміністрацыйнага ціску ў дачыненні да студэнтаў, якія выступаюць з крытыкай дзеянняў адміністрацыі вышэйшых навучальных установаў.

 • Падтрымліваюць ініцыятыву Грамадскага Балонскага камітэта па ўнясенні змяненняў у Кодэкс аб адукацыі, якія спрыяюць мадэрнізацыі вышэйшай школы і яе інтэграцыі ў Еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі.

ПОУНЫ ТЭКСТ РЭКАМЕНДАЦЫЙ ГРАМАДСКАГА БАЛОНСКАГА КАМIТЭТУ ПО РЭФАРМАВАННЮ БЕЛАРУСКАЙ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫI I ЗМЕНЫ У КОЭКС АБ АДУКАЦЫI (PDF)