Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Белая РусьЧасам універсітэцкія структуры “Белай Русі” узгадваюцца у справаздачах з праведзеных мерапрыемстваў. Аднак у некаторых выпадках інфармацыя пра ячэйкі “Белай Русі” размешчана непасрэдна ў раздзеле з апісаннем структуры ўніверсітэта. На падставе сабраных фактаў, А. Граблеўскі плануе ў бліжэйшы час звярнуцца ў пракуратуру і Міністэрства юстыцыі па поваду парушэння кіраўнікамі ВНУ Кодэкса аб адукацыі, забараняючага дзейнасць партый і грамадскіх аб’яднанняў, якія пераследуюць палітычныя мэты, у навучальных установах. Сайт Балонскага камітэта будзе падрабязна асвятляць гэты працэс. Поўную версію маніторынга сайтаў універсітэтаў са спасылкамі і дадаткамі можна спампаваць тут.

Сайт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі

Белая Русь у БДУІР

Сайт Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта харчавання Белая Русь у Магілеўскім Дзяржаўным універсітэце харчавання

Сайт Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

Белая РусьИногда университетские структуры "Белой Руси" упоминаются в отчетах о проведенных мероприятиях. Однако в некоторых случаях информация о ячейках "Белой Руси" расположена непосредственно в разделе с описанием структуры университета. На основании собранных фактов, О. Граблевский планирует в ближайшее время обратиться в прокуратуру и Министерство юстиции по поводу нарушений руководителями ВУЗов Кодекса об образовании, запрещающий деятельность партий и общественных объединений, преследующих политические цели, в учебных заведениях. Сайт Болонского комитета будет подробно освещать этот процесс. Полную версию мониторинга сайтов университетов со ссылками и дополнениями можно скачать здесь.

Сайт Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Белая Русь у БДУІР

Сайт Могилёвского государственного университета продовольствия

Белая Русь у Магілеўскім Дзяржаўным універсітэце харчавання

Сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь